Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu
„Pro Europa Viadrina”

Odpisy amortyzacyjne w projektach programów Interrg VA - INFORMACJA OGÓLNA

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

W związku z realizowanymi w województwie lubuskim projektami w ramach programów Interreg VA i informacją otrzymaną od Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego przypominamy, że zakupienie środka trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych z udziałem środków unijnych, a następnie zaliczenie odpisów amortyzacyjnych od pełnej wartości zakupionego środka trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych do kosztów uzyskania przychodów, bez pomniejszenia wartości wydatku o otrzymane dofinansowanie, stanowi podwójne dofinansowanie.

Takie działanie będzie skutkowało niekwalifikowalnością poniesionych wydatków.

Przedstawiona Państwu rekomendacja wynika z audytu systemu zarządzania i kontroli w programach Interreg VA, przeprowadzonego przez Instytucję Audytową w 2017 r.

 

 

 • Kontakt
  Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina"

  ul. Władysława Łokietka 22
  PL-66-400 Gorzów Wlkp.
  Tel.: (+48) 095 / 735 84 47
  Fax: (+48) 095 / 735 84 61
  info@euroregion-viadrina.pl
  www.euroregion-viadrina.pl

   
  Biuro w Niemczech:

  Mittlere Oder e.V.

  Holzmarkt 7
  D-15230 Frankfurt (Oder)
  Tel.: (+49) 0335/ 66 594 -0
  Fax: (+49) 0335/ 66 594 -20
  info@euroregion-viadrina.eu
  www.euroregion-viadrina.de

 • Mapa

 • Google Translate
 • Newsletter

  Zapisz się do Newsletter i bądź na bieżąco z nowościami w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA

 • Euroregion PRO EUROPA VIADRINA