Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu
„Pro Europa Viadrina”

Opis projektu

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Tytuł Projektu: Coaching VIADRINA

Partner wiodący: Mittlere Oder e.V.

Partner projektu: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina”

Cel projektu: podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji instytucji zainteresowanych transgraniczną współpracą projektową w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA w oparciu o usystematyzowaną podstawę.  Następujące działania maja się do tego przyczynić:

 • Stworzenie usystematyzowanych podstaw do pracy poprzez przeprowadzenie analizy sytuacji dot. struktury beneficjentów w Euroregionie;
 • Podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji do współpracy transgranicznej w projektach poprzez realizację opracowanych działań ( spotkania informacyjne, konsultacje, skierowany na konkretne grupy i indywidualny coaching podmiotów i instytucji);
 • Wzmocnienie, względnie pogłębienie istniejących partnerstw i zainicjowanie nowych. 

Grupa docelowa: wszyscy potencjalni partnerzy z terenu Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA, którzy nie posiadają żadnego lub mają niewystarczające doświadczenie w projektowej współpracy transgranicznej oraz tacy, którzy pragną zintensyfikować i rozszerzyć dotychczasowa współpracę lub tematy współpracy.

Rezultaty:

 • liczba kooperujących instytucji: 107
 • giełdy partnerskie i warsztaty: 7
 • sprawozdanie dot. potencjałów i przeszkód kooperacji transgranicznych: 1
 • baza danych partnerstw: 1
 • instytucje, którym zostały udzielone usługi doradcze: 100

Okres realizacji: 01.03.2017– 29.02.2020

Kwota dofinansowania EFFR: 224 187,50 EUR

Główne założenia:

 • Przeprowadzenie analizy sytuacyjnej transgranicznych, związanych z projektami związków kooperacyjnych w Euroregionie.
 • Stworzenie bazy danych partnerstw.
 • Przeprowadzanie konsultacji w formie dostosowanych do konkretnej grupy docelowej wymiany doświadczeń, warsztatów względnie coachingu indywidualnego w celu powstania nowych lub wzmocnienia lub rozbudowy istniejących partnerstw projektowych w Euroregionie.
 • Realizacja szeroko pojętej promocji dla zróżnicowanej grupy odbiorców/ instytucji.
 • Przygotowanie dokumentacji, gdzie przedstawiona zostanie ocena doświadczeń z realizacji projektu. Dotyczy to zarówno korzyści wynikających z nowego systematycznego podejścia do współpracy projektowej, jak i potrzeb działania, które w dalszym ciągu istnieją w Euroregionie.
 • Newsletter

  Zapisz się do Newsletter i bądź na bieżąco z nowościami w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA

 • Euroregion PRO EUROPA VIADRINA