Partnerzy projektu zobowiązani są do informowania opinii publicznej o projektach wspieranych w ramach Programu oraz do przeprowadzania działań informacyjno-komunikacyjnych. Niezasto-sowanie się do tego obowiązku może skutkować redukcją kwoty dofinansowania.  1. Zakres działań informacyjno-promocyjnych  Wszystkie działania informacyjne i k...
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu "Pro Europa Viadrina", otwiera w dniu 12.12.2016 roku nabór wniosków do Funduszu Małych Projektów w ramach  Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.   Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w Zaproszen...
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina” wraz z Siecią Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim, działającą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, zaprasza na cykl spotkań informacyjnych pod nazwą „Zasady realizacji projektów za pośrednictwem Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Ws...

Aktualności

 • 01/09/2017 - 09:55

  Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina” zatrudni osobę do pracy na stanowisku: Specjalista administracyjno - biurowy. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z ogłoszeniem zamieszczonym poniżej.

  Stanowisko:...

 • 01/09/2017 - 08:58
  Jednostka Centralna Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży ogłosiła nabór projektów na rok 2017 w zakresie wymiany szkolnej i pozaszkolnej według następujących ogólnych kryteriów formalnych:
   
  1. Kompletne i...
 • 12/23/2016 - 12:50

  Najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia składa Euroregion PRO EUROPA VIADRINA

 • 12/23/2016 - 12:22
  Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina” wraz z Siecią Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim, działającą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, zaprasza na cykl spotkań informacyjnych pod nazwą „Zasady realizacji projektów za pośre...
 • 12/22/2016 - 13:25

  20 grudnia w biurze Euroregionu we Frankfurcie odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Oceniającej. W trakcie posiedzenia dyskutowano o regulaminie prac, regulaminie procedur odwoławczych oraz omawiano pierwsze niemieckie wnioski. Można się spodziewać, że w trakcie kolejnego posiedzenie komisji j...