Szanowni Państwo,  informujemy, iż Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina” złożyło wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Realizacja Funduszu Małych Projektów w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA” w ramach Programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia – Polska 2014-2020. Projekt będzie realizowany wspólnie z partnerem niem...
informujemy, iż  zatwierdzony Podręcznik Beneficjenta dla Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020 w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zawiera również uregulowania dotyczące realizacji Funduszu Małych Projektów. W odniesieniu do poprzedniego okresu programowan...
Partnerzy projektu zobowiązani są do informowania opinii publicznej o projektach wspieranych w ramach Programu oraz do przeprowadzania działań informacyjno-komunikacyjnych. Niezasto-sowanie się do tego obowiązku może skutkować redukcją kwoty dofinansowania.  1. Zakres działań informacyjno-promocyjnych  Wszystkie działania informacyjne i k...

Aktualności

 • 08/24/2016 - 08:31

  nformujemy, iż w dniu 27 sierpnia 2016 r. (sobota) w Bledzewie odbędą się Dożynki Gminne, na które w imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy. Miejscem wydarzenia będzie stadion sportowy. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na dołączonym plakacie.  

  ...

 • 08/24/2016 - 08:21
  Od 19 maja do 19 sierpnia 2016 r. trwał pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie w programie Interreg Brandenburgia-Polska. Wnioskodawcy składali projekty w dwóch osiach priorytetowych: Transport i mobilność oraz Integracja i Współpraca.
   
  Łącznie wpłynęły 23...
 • 08/24/2016 - 07:48

  informujemy, iż w dniu 27 sierpnia 2016 r. (sobota) na terenie sołectwa Wielowieś odbędą się Dożynki Gminne, na które w imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy. Miejscem wydarzenia będzie plac sportowo-rekreacyjny w Wielowsi. 

  ...

 • 08/18/2016 - 14:21

  Informujemy, iż w dniach od 26 do 28 sierpnia 2016 roku na terenie Starego Miasta w Kostrzynie będzie miała miejsce impreza historyczna XVII Dni Twierdzy Kostrzyn. Organizatorem wydarzenia jest Muzeum Twierdzy Kostrzyn. Więcej informacji na stronie...

 • 08/18/2016 - 14:13

  Informujemy, iż w dniu 28 sierpnia 2016 roku na boisku przy ul. Piastowskiej w Słońsku odbędą się Dożynki Gminne. Organizator przewidział moc atrakcji. Więcej informacji na stronie internetowej Gminy Słońsk www.slonsk.pl

  ...