Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu
„Pro Europa Viadrina”

Podpisanie porozumienia partnerskiego projektu DIALOG

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Dnia 09.02.2018 r. we Frankfurcie nad Odrą spotkali się przedstawiciele euroregionów PRO EUROPA VIADRINA oraz Sprewa-Nysa-Bóbr, aby podpisać porozumienie partnerskie projektu DIALOG. Zostało ono parafowane przez: Martina Wilke (Przewodniczącego Zarządu) oraz Toralfa Schiwietza (Dyrektora) ze strony Partnera Wiodącego - Mittlere Oder e.V., a także przedstawicieli partnerów: Jacka Wójcickiego (Przewodniczącego Zarządu) oraz Krzysztofa Szydłaka (Dyrektora) ze strony Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu "Pro Europa Viadrina", Czesława Fiedorowicza (Prezesa Konwentu) oraz Bożenę Buchowicz (Dyrektora) ze strony Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion "Sprewa-Nysa-Bóbr", Haralda Alterkrüge (Przewodniczącego Zarządu) oraz Carstena Jacoba (Dyrektora) ze strony Euroregion Spree-Neisse-Bober e.V. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, Spraw Europejskich i Ochrony Konsumentów Brandenburgii - Dyrektor Instytucji Zarządzającej Programu INTERREG VA BB-PL 2014-2020 Ursula Bretschneider, oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego - Dyrektor Biura Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej  Radosław Brodzik.

Oprócz podpisana porozumienia oraz przedstawienia projektu DIALOG, zgromadzeni na uroczystości uczestnicy wymienili się doświadczeniami i odnieśli do przyszłości współpracy transgranicznej na pograniczu polsko-niemieckim po roku 2020. Wszyscy byli zgodni, że kontynuacja współpracy jest niezbędna, w tym na bazie funduszy związanych z małymi projektami opartymi na dofinansowaniach z Euroregionów. Wskazano również istotne kwestie do rozwiązania na pograniczu - m.in. edukację, w tym naukę języka, kwestię ochrony zdrowia na pograniczu, wzmacnianie kompetencji interkulturowych i wzajemnej znajomości administracji. Te tematy, pośród innych, znajdują się w treści realizowanego waśnie projektu DIALOG.
 

Podstawowe informacje o projekcie:

Partner wiodący: Mittlere Oder e.V. Euroregion PRO EUROPA VIADRINA

Partnerzy projektu: 

                - Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina”,

                - Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion „Sprewa – Nysa – Bóbr”,

                - Euroregion Spree – Neiße Bober” e.V.

Cel projektu: transgraniczny DIALOG pomiędzy instytucjami oraz organizacjami współpracy polsko-niemieckiej

na pograniczu brandenbursko-lubuskim, jak również kwalifikowanie oraz uwrażliwienie i dokształcanie osób z Polski

i Niemiec, zajmujących się w swoich instytucjach na co dzień współpracą i tematyką transgraniczną.

Rezultaty:

                - liczba współpracujących instytucji: 76

                - utworzenie tematycznych grup roboczych: 2

                - ilość organizowanych kursów językowych: 22

                - posiedzenia grup roboczych, posiedzenia grupy projektowej, konferencje tematyczne, warsztaty, treningi interkulturowe, seminaria: 76

                - uczestnictwo w wydarzeniach promocyjnych: 32

Okres realizacji: 01.03.2017– 28.02.2020

Kwota dofinasowania: 1 085 778,40 EUR

Główne założenia: Projekt składa się z 3 filarów merytorycznych, w ramach których działania realizowane będą równolegle i w uzgodnieniu przez wszystkich partnerów projektu przez cały okres jego realizacji:

 1. KOMUNIKACJA BEZ GRANIC:

W ramach tego filaru realizowane będą działania mające na celu polepszenie wzajemnego zrozumienia się oraz poprawę lepszej znajomości funkcjonowania odpowiednich instytucji i organizacji po drugiej stronie granicy z uwzględnieniem ich zadań oraz zakresu kompetencji. Przewidziane ku temu działania: warsztaty i treningi interkulturowe oraz seminaria przybliżające kompetencje i sposoby funkcjonowania instytucji w kraju sąsiada, kursy i szkolenia językowe o różnym poziomie trudności.

 1. DZIAŁANIE BEZ GRANIC:

Prowadzone będą działania, mające na celu analizę i rozwiązania konkretnych obszarów działania pogranicza lubusko – brandenburskiego. W ramach tego filaru partnerzy projektu zajmą się dwoma tematami:

                - KSZTAŁCENIE + KSZTAŁCENIE USTAWICZNE – Euroregion PRO EUROPA VIADRINA

                - OCHRONA ZDROWIA – Euroregion „Sprewa – Nysa – Bóbr”

Przewidziane w tym filarze działania to: regularne posiedzenie Grup Roboczych, regularne posiedzenie Grupy Projektowej w celu wymiany informacji i uzgadniania wspólnych działań w ramach projektu, cykl warsztatów tematycznych, wizyty studyjne, prezentacja rezultatów.

 1. PROMOCJA BEZ GRANIC:

W ramach tego filaru realizowane będą wspólne działania promujące projekt i jego rezultaty oraz mające na celu poprawę znajomości i wiedzy o obszarze wsparcia np. : informacje o projektach na stronach internetowych partnerów, kalendarz imprez Euroregionów, rozmaite materiały promocyjne, promocja w mediach, współdziałanie przy innych działaniach promocyjnych, udział w wydarzeniach promocyjno–informacyjnych po obu stronach granicy w celu przedstawienia i promocji efektów projektu.

 • Kontakt
  Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina"

  ul. Władysława Łokietka 22
  PL-66-400 Gorzów Wlkp.
  Tel.: (+48) 095 / 735 84 47
  Fax: (+48) 095 / 735 84 61
  info@euroregion-viadrina.pl
  www.euroregion-viadrina.pl

   
  Biuro w Niemczech:

  Mittlere Oder e.V.

  Holzmarkt 7
  D-15230 Frankfurt (Oder)
  Tel.: (+49) 0335/ 66 594 -0
  Fax: (+49) 0335/ 66 594 -20
  info@euroregion-viadrina.eu
  www.euroregion-viadrina.de

 • Google Translate
 • Mapa

 • Newsletter

  Zapisz się do Newsletter i bądź na bieżąco z nowościami w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA

 • Euroregion PRO EUROPA VIADRINA